Download PDF
 
Download PDF

10-lat Menard Polska prezentacja Spółki

10-lat Menard Polska prezentacja Spółki

Data dodania 15.05.2017

Pobierz

Kodeks postępowania etycznego (POL)

Kodeks postępowania etycznego Vinci-Menard - skrót

Data dodania 26.01.2017

Pobierz

Warunki BHP PZWFS (POL)

Warunki BHP obowiązujące wszystkich kontrahentów firm zrzeszonych w ramach Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Instrukcja BHP dla kontrahentów Menard Polska (POL)

Instrukcja BHP określająca podstawowe zasady i procedury BHP obowiązujace kontrahentów Menard Polska Sp. z o.o.

Data dodania 20.09.2017

Pobierz

SST Platforma robocza (POL)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Download PDF

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 03/04.2017

O zagrożeniach związanych z projektowaniem kolumn DSM w gruntach organicznych

Data dodania 24.04.2017

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 01/02.2017

Aspekty projektowania kolumn DSM pod obiektami mostowymi

Data dodania 21.02.2017

Pobierz

Biuletyn Informacyjny -12.2016

Rozbudowa Galerii Auchan Hetmańska w Białymstoku

Data dodania 04.01.2017

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 11/12.2016

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiektami mostowymi na drodze S3

Data dodania 01.12.2016

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 09/10.2016

S-7 w Budowie/ Koszwały - Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo

Data dodania 01.11.2016

Pobierz

Acta Scientiarum Polonorum - Architectura 2016

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentem turbozespołu bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A.

Data dodania 01.07.2016

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 4/2016

Projekt i realizacja wzmocnienia podłoża pod fundamentami turbin farmy wiatrowej Słupia

Data dodania 01.07.2016

Pobierz

Paliwa i Energetyka 1/2016

Posadowienie turbin wiatrowych w kontekście nowego systemu wsparcia OZE

Data dodania 01.04.2016

Pobierz

Studia Geotechnica et Mechanica, Vol XXXVI, No. 2, 2014

Deep compaction control of sandy soils

Data dodania 12.08.2014

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 09/10.2013

Technologie zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

Data dodania 12.08.2014

Pobierz

Geoinżynieria, Drogi Mosty i Tunele 4/2013

Modyfikacja podłoża gruntowego w świetle posadowienia turbin wiatrowych (cz. I)

Data dodania 12.08.2014

Pobierz

Infrastruktura Transportu 6/2013

Wzmacnienie podłoża w kontekście awarii stateczności skarpy

Data dodania 08.01.2014

Pobierz

Gospodarka Odpadami 2/2013

Wykorzystajmy składowiska

Data dodania 08.01.2014

Pobierz

Materiały Budowlane 02/2013

Wzmacnienie podłoża pod fundamentami na przykładzie parku "Europa Centralna" w Gliwicach

Data dodania 06.06.2013

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 03/04.2013

Modyfikacja podłoża gruntowego pod niskimi nasypami - kolumny MSC (Menard Supple Columns)

Data dodania 06.06.2013

Pobierz

Nowoczesne Hale 4/12

Metody wzmacniania podłoża pod fundamenty hal

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 09/10.2012

Wzmacnianie podłoża w budownictwie drogowym - Trasa Sucharskiego w Gdańsku

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 05/06.2012

Posadowienie wysokich wież elektrowni wiatrowych o mocy 2,0-2,5 MW na słabym podłożu gruntowym

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 11/12.2012

Posadowienie typu płytowo-palowego budynków średniowysokich na przykładzie obiektu mieszkalno-usługowego w Kilecach przy ul. Solnej

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Mosty (POL)

Strefa przejściowa pomiędzy obiektem mostowym a nasypem drogowym

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Katalog Inżyniera 2012/2013

Prezentacja firmy Menard Polska

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Katalog Drogownictwa

Menard to kompleksowe rozwiązanie w zakresie wzmacniania podłoża oraz fundamentowania specjalnego

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Katalog firm budownictwa inżynieryjnego 2012

Prezentacja firmy Menard Polska

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2011

Projekt i realizacja wzmocnienia słabego podłoża nasypów na obwodnicy południowej Gdańska

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Geoinżynieria drogi mosty tunele

Wgłębne wzmacnienie podłoża na Trasie Sucharskiego w Gdańsku

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Magazyn Autostrady

Koszty wzmacniania podłoża przy budowie dróg w Polsce na podstawie ostatnich lat

Data dodania 12.11.2012

Pobierz

Referat Sympozjum Naukowo – Techniczne pod patronatem PKG i SGGW

Referat

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

11th Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdańsk 2008

Reclamation and Soil Improvement of Elbe Bay as a Solution for EADS Plant in Hamburg

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik AGH, 2008

Zwiększenie współczynnika stateczności globalnej skarpy wysokiego nasypu poprzez wzmocnienie podłoża sztywnymi kolumnami betonowymi CMC

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

Geoinżynieria Drogi, Mosty i Tunele 4/2007

Posadowienie obiektów handlowych metodą wymiany dynamicznej

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Augustów 2006

Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DR na przykładzie odcinka trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

National Conference of Land Mechanics and Geotechnical Engineering, Augustów 2006

Ground Improvement By Dynamic Replacement Columns On The Basis Of The Segment Of Siekierkowska Highway In Warsaw.

Data dodania 21.11.2012

Pobierz

Download PDF

Katalog Menard Polska (POL)

Katalog Menard Polska (POL)

Data dodania 24.07.2017

Pobierz

Menard dla Geologów (POL)

Menard dla Geologów (POL)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Menard dla Kolei (POL)

Menard dla Kolei (POL)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Download PDF

Katalog Menard Polska (ENG)

Katalog Menard Polska (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny Jet Grouting JG (ENG)

Kolumny Jet Grouting JG (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Iniekcja Rozpychająca ISR (EGN)

Iniekcja Rozpychająca ISR (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny MSC (ENG)

Kolumny MSC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny CMC (ENG)

Kolumny CMC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny BMC (ENG)

Kolumny BMC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny DSM (ENG)

Kolumny DSM (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny Żwirowe SC (ENG)

Kolumny Żwirowe SC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Wibroflotacja VF (ENG)

Wibroflotacja VF (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Dynamiczne zagęszczenie DC (ENG)

Dynamiczne zagęszczenie DC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Zagęszczanie Impulsowe RIC (ENG)

Zagęszczanie Impulsowe RIC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny Wymiany Dynamicznej DR (ENG)

Kolumny Wymiany Dynamicznej DR (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kolumny Kombinowane MCC (ENG)

Kolumny Kombinowane MCC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Drenaż Pionowy VD (ENG)

Drenaż Pionowy VD (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Konsolidacja Próżniowa MV (ENG)

Konsolidacja Próżniowa MV (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Kompakcja Udarowa MIC (ENG)

Kompakcja Udarowa MIC (ENG)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Download PDF

Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Remediacja terenów poprzemysłowych

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Remediacja zbiorników przemysłowych

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Remediacja wód gruntowych

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Download PDF

Katalog Menard Polska (CZ)

Katalog Menard Polska (CZ)

Data dodania 12.04.2017

Pobierz

Katalog Menard Polska (LTU)

Katalog Menard Polska (LTU)

Data dodania 12.04.2017

Pobierz

Katalog Menard Polska (LV)

Katalog Menard Polska (LV)

Data dodania 12.04.2017

Pobierz