Download PDF

Dzięki doświadczeniu wynikającemu z przynależności do dużej grupy kapitałowej, świadczymy kompleksowe usługi w dziedzinie rekultywacji i remediacji zanieczyszczonych wód i gruntów. Oferujemy pomoc na każdym etapie inwestycji - od projektu planu remediacji do realizacji zadania.

Uwarunkowania prawne

Technologie

Finansowanie

Badania chemiczne gruntu

Projektowanie

Obsługa porealizacyjna