Download PDF

Od badań do osiągnięcia efektu ekologicznego

Zidentyfikowanie oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczonej powierzchni ziemi wymaga w pierwszej kolejności wykonania szerokiej analizy dokumentacji historycznej, dotyczącej przedmiotowego terenu. Brak analiz z badań chemicznych gruntu oraz wody w wielu przypadkach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie jest ryzyko występowania konkretnej grupy zanieczyszczeń w danej lokalizacji.

Menard, jako profesjonalny i odpowiedzialny partner biznesowy, zapewnia Klientom przeprowadzenie całego procesu, włącznie z przebadaniem działki pod względem występowania zanieczyszczeń chemicznych w gruncie, wodzie oraz powietrzu gruntowym. Partnerskie kontakty z akredytowanymi laboratoriami chemicznymi na rynku krajowym oraz międzynarodowym umożliwiły wypracowanie modelu współpracy, który jest wartością dodaną przy współdziałaniu z naszym potencjalnym Klientem. W przypadku skomplikowanych zagadnień, dysponujemy laboratorium badawczym we Francji, które przeprowadza szereg badań i analiz chemicznych, umożliwiając tym samym dobranie optymalnego rozwiązania pod względem kosztowym oraz wykonawczym.

Ścieżka postępowania od momentu istnienia tylko przesłanek historycznych o występowaniu zanieczyszczenia, poprzez wykonanie badań środowiska wodno-gruntowego i przeprowadzenie remediacji, która zakończona zostanie osiągnięciem pożądanego efektu ekologicznego, została opisana w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 września 2016 r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i obejmuje:

  1. Ocena zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395):
  • ustalenie działalności gospodarczej mogącej powodować ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia na danym terenie,
  • ustalenie listy substancji, których wystąpienie jest spodziewane na danym terenie,
  • identyfikacja terenu zanieczyszczonego obejmująca zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie,
  • wykonanie badań wstępnych,
  • wykonanie badań szczegółowych.
  1. Zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101e).
  2. Złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101l).
  3. Ocena przeprowadzenia remediacji dokonana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101n).