Kalkulator wyceny badania gruntu i wód
Od badań do osiągnięcia efektu ekologicznego
Plan zagospodarowania
Powierzchnia
Typ działalności
Przeszłość terenu
Wycena
Czy sposób użytkowania terenu jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
Wybierz opcję
*
Wynik kalkulacji ma charakter szacunkowy, w celu uzyskania precyzyjnej wyceny prosimy o kontakt pod adresem ekruszynska@menard.pl;