Download PDF

Opis projektu

Na zlecenie Inwestora wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego oraz płytę fundamentową projektowanego budynku mieszkalnego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza. Powierzchnia nowo budowanego budynku wynosi około 1 400m2.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe, określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego, wykazały występowanie wilgotnych słabo rozłożonych torfów oraz wilgotnych, plastycznych namułów i gytii. Badania wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości 15m.

Rozwiązania projektowe

Po przeprowadzonej analizie przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku w technologii kolumn CMC zbrojonych kształtownikami stalowymi.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 361 sztuk kolumn CMC o średnicy 400mm, zbrojonych kształtownikami IPE 100 oraz płytę żelbetową o gabarycie 600m3.