Download PDF
 
Download PDF

#MenardRadzi: Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

#MenardRadzi: Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego i prowadzenia robót geotechnicznych

Platforma robocza – prezentacja

XIX Seminarium GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW „WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020”

Wytyczne 3.5 Platforma robocza – wykonanie i eksploatacja

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

SST Platforma robocza (POL)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

#MenardRadzi: Bezpieczeństwo robót geotechnicznych

Standardy dla prac wykonywanych przy czynnych drogach

Minimalne wymagania dla robót na lub w pobliżu funkcjonujących dróg/dróg ekspresowych grupy Soletanche Freyssinet

Warunki BHP PZWFS (POL)

Warunki BHP obowiązujące wszystkich kontrahentów firm zrzeszonych w ramach Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Instrukcja BHP dla kontrahentów Menard Polska (POL)

Instrukcja BHP określająca podstawowe zasady i procedury BHP obowiązujace kontrahentów Menard Sp. z o.o.

Download PDF

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umowy zawieranej na podstawie zamówienia składanego przez MENARD sp. z o.o. (warunki składania i przyjmowania Zamówień oraz wykonywania umowy dostawy, sprzedaży, o świadczenie usług, o dzieło, przewozu lub innej zawartej przez Zamawiającego i podmiot któremu Zamawiający złożył Zamówienie w wyniku przyjęcia Zamówienia).

Specyfikacja świadczenia usług – OCHRONA

Download PDF

Kodeks postępowania etycznego (POL)

Kodeks postępowania etycznego Vinci-Menard - skrót

Activity Report Soletanche Freyssinet

10-lat Menard Polska prezentacja Spółki

10-lat Menard Polska prezentacja Spółki

Polityka Prywatności

Download PDF

Katalog Menard Polska (POL)

Katalog Menard Polska (POL)

Data dodania 22.01.2020

Pobierz

Menard dla Geologów (POL)

Menard dla Geologów (POL)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Menard dla Kolei (POL)

Menard dla Kolei (POL)

Data dodania 21.11.2016

Pobierz

Download PDF

Katalog Menard Polska (ENG)

Katalog Menard (CZ)

Katalog Menard (LV)

Katalog Menard (LT)

Kolumny Jet Grouting JG (ENG)

Iniekcja Rozpychająca ISR (EGN)

Kolumny MSC (ENG)

Kolumny CMC (ENG)

Kolumny BMC (ENG)

Kolumny DSM (ENG)

Kolumny Żwirowe SC (ENG)

Wibroflotacja VF (ENG)

Dynamiczne zagęszczenie DC (ENG)

Zagęszczanie Impulsowe RIC (ENG)

Kolumny Wymiany Dynamicznej DR (ENG)

Kolumny Kombinowane MCC (ENG)

Drenaż Pionowy VD (ENG)

Konsolidacja Próżniowa MV (ENG)

Kompakcja Udarowa MIC (ENG)

Download PDF

Broszura REMEA

Data dodania 03.01.2020

Pobierz

Kolumna żwirowa a betonowa_animacja

Data dodania 15 listopada 2017 11:11

Pobierz

Fazowanie wznoszenia nasypu przeciążającego_animacja

Data dodania 15 listopada 2017 11:08

Pobierz

Alternatywa dla tradycyjnego posadowienia_animacja

Data dodania 15 listopada 2017 11:08

Pobierz

Pale a kolumny_animacja

Data dodania 15 listopada 2017 11:07

Pobierz

Download PDF