Download PDF

W strukturze organizacyjnej Menard Polska istnieje dział badawczo-rozwojowy (R&D). Dział ten ma stały trzon osobowy, ale ponieważ nasza firma jest „z gruntu innowacyjna” to do jego działań angażowani są wszyscy Pracownicy Spółki. Poniżej prezentujemy informacje na temat działań z zakresu R&D.

1

STABILIZACJA MASOWA. Aktualnie możemy się pochwalić wprowadzeniem nowej technologii na rynek polski – stabilizacji masowej. Prace przygotowawcze do jej wprowadzenia polegały na zebraniu informacji na temat projektowania, wykonawstwa oraz aspektów sprzętowych. Tego typu prace były prowadzone przez inne jednostki Menard na świecie. Czekamy na pierwsze realizacje w tej technologii. Szczegóły na jej temat można znaleźć w zakładce Technologie.

2

MIESZAĆ LEPIEJ I TANIEJ. Obecnie duży nacisk kładziemy na rozwój technologii wgłębnego mieszania gruntu. Jest to technologia relatywnie nowa oraz jednocześnie trudna. Badania oraz rozważania teoretyczne prowadzimy na poziomie projektowym, wykonawstwa oraz kontroli prac. Dodatkowym istotnym aspektem jest rozwój sprzętowy, który ciągle się dokonuje w naszej firmie. Działania mają na celu utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych kolumn DSM przy jednoczesnej optymalizacji czasu ich wykonania (co przekłada się na cenę).

3

POCZUJ SIĘ JAK OPERATOR PALOWNICY. Ważnym elementem w dziedzinie geotechniki jest interakcja między projektantem wzmocnienia a sztabem realizującym pracę. Poletka testowe i analizy jakości wykonywanych prac są chlebem powszednim dla naszych projektantów. Jednym z elementów budujących relację miedzy projektantem a budową jest możliwość śledzenia parametrów pracy maszyn „online” w czasie rzeczywistym. Obecnie kilka jednostek sprzętowych Menard Polska jest wyposażonych w systemy umożliwiające projektantowi czy ekspertowi śledzenie na bieżąco pracy maszyny.

4

MONITOROWAĆ ZNACZY CIĄGLE SIĘ UCZYĆ. Kolejnym działaniem prowadzonym przez dział R&D są monitoringi geotechniczne, realizowane m.in. na dwóch dużych kontraktach drogowych: budowie drogi S19 na odcinku Świlcza- Kielanówek oraz budowie drogi S7, zadanie 2, odcinek Nowy Dwór Gdański-Kazimierzowo. Na tych inwestycjach prowadzone są:

  • monitoringi inklinometryczne i piezometryczne,
  • pomiary osiadań nasypów za pomocą profilometrów,
  • pomiary odkształceń i naprężeń w kolumnach/palach typu CMC.

Dodatkowo na innych budowach prowadzimy próbne obciążenia grupy kolumn CMC oraz pomiary ekstensometryczne rozkładu odkształceń (siły) wzdłuż pobocznicy i podstawy kolumn.

5

VIBRATORY HYDRAULICZNE NA START. Jedną z bardziej popularnych technologii w Polsce jest technologia kolumn żwirowych. Obecnie większość realizacji jest wykonywanych przy użyciu wibratorów elektrycznych, co uwidacznia się w specyfikacjach technicznych, tworzonych przez projektantów. Menard Polska, w efekcie działań zespołu R&D oraz działu operacyjnego, przygotował do wykonywania kolumn żwirowych jednostki z wibratorami hydraulicznymi. Obecnie w kraju kolumny żwirowe wykonuje kilka naszych jednostek z takimi wibratorami wgłębnymi. Wierzymy, że ta zmiana pozwoli na wykonywanie kolumn żwirowych o wysokiej jakości przy dużych wydajnościach co zaowocuje jeszcze lepszą ofertą dla Klienta.

6

ROZWÓJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA. Ważnym aspektem wykonywania prac wzmocnieniowych podłoża gruntowego są badania sprawdzające oraz badania wpływu prowadzonych prac na otoczenie. W trosce o jakość wykonywanych kolumn betonowych we własnym zakresie jesteśmy w stanie prowadzić ich próbne obciążenia (aby określić charakterystykę: siła – osiadanie) oraz badania ciągłości (za pomocą badania fali akustycznej, np. PIT, PET, SIT). Wykonujemy również badania drgań (wibracji) w elementach sąsiadujących z placami budów.