Download PDF

Oferujemy gruntownie przemyślane rozwiązania. Na podstawie szczegółowych badań geotechnicznych podłoża oraz analiz wznoszonej konstrukcji, wybieramy technologię najlepiej dostosowaną do danych warunków gruntowych. Wdrożyliśmy i usprawniliśmy nowe metody wzmacniania gruntów oraz rozwiązywania problemów geotechnicznych.

Tabele obok przedstawiają skuteczność naszych rozwiązań w zależności od rodzaju wznoszonego obiektu, gruntu, głębokości wzmocnienia podłoża.

Kolumny CMC

Szybkość wykonania, brak urobku oraz niewielkie osiadania to tylko niektóre cechy wyróżniające CMC wśród innych technologii wykonywania kolumn.

Iniekcja Rozpychająca ISR

Polega na wpompowaniu w grunt iniektu cementowo – gruntowego pod odpowiednim ciśnieniem.

Wibroflotacja VF

Pierwsze próby wykorzystania technologii wibroflotacji VF, nazywanej również metodą wibrokompakcji, miały miejsce już w 1934 r.

Kolumny Kombinowane MCC

Często są stosowane jako wzmocnienie pod nasypy drogowe oraz pod inne obiekty infrastruktury.

Roller

Roller Dynamic Compaction polega na zastosowaniu impulsów wysokoenergetycznych na powierzchni terenu za pomocą specjalnego walca

Kompakcja Udarowa MIC

W gospodarce komunalnej częściej mamy do czynienia z problemem przepełnionych składowisk odpadów.

Kolumny BMC

Technologia wzmacniania podłoża kolumnami BMC realizowana jest w kilku etapach. Trzon kolumn BMC jest wykonywany tak jak kolumny CMC.

Kolumny Jet Grouting JG

Metodą tą można wzmacniać plastyczne grunty spoiste oraz luźne piaski o różnych frakcjach.

Dynamiczne Zagęszczenie DC

Technologia konsolidacji dynamicznej, należy do technologii wynalezionych i wdrożonych przez firmę Menard.

Drenaż Pionowy VD

VD polega na zainstalowaniu prefabrykowanych drenów w podłożu, które przyspieszają konsolidacje gruntów nieprzepuszczalnych.

Rigid inclusions

Rozwój metod wzmocnienia podłoża spowodował wydzielenie szczególnej kategorii z zakresu geotechniki - inkluzje sztywne

Kolumny Podatne MSC

Kolumny MSC, służące do wzmacniania podłoża, należą do grupy technologii przemieszczeniowych co oznacza, że w trakcie formowania trzonu kolumny ...

Kolumny DSM

Idea DSM oparta jest na koncepcji poprawienia właściwości wytrzymałościowych gruntów poprzez wymieszanie ich z medium wiążącym.

Zagęszczenie Impulsowe RIC

RIC dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie żwirów i piasków.

Konsolidacja Próżniowa MV

Metoda konsolidacji próżniowej MV opracowana i wdrożona pod koniec lat 80 ubiegłego wieku przez firmę Menard.

Solidyfikacja

Solidyfikacja wywodzi się ze Skandynawii, gdzie jest szczególnie chętnie stosowana ze względu na specyficzne warunki gruntowe.

Kolumny Betonowe CFA

Uniwersalność, prostota, wysoka efektywność spowodowały, że kolumny CFA są jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia.

Kolumny Żwirowe SC

Kolumny żwirowe wykonywane są za pomocą specjalnie zaprojektowanego wibratora wgłębnego, zamontowanego na jednostce sprzętowej.

Kolumny Wymiany Dynamicznej DR

Prosta idea metody zakłada ulepszenie słabego podłoża za pomocą uderzeń o dużej energii.

Mikrowybuchy MMB

W wyniku eksplozji materiału wybuchowego w krótkim odstępie czasu powstaje duża ilość energii kinetycznej i cieplnej.

Trenchmix

Technologia znajduje zastosowanie przy wykonaniu barier unieszkodliwiających odpady niebezpieczne w remediacji.