Download PDF

Pale fundamentowe prefabrykowane są to gotowe elementy żelbetowe, instalowane w gruncie za pomocą specjalistycznej jednostki sprzętowej, wyposażonej w system wibracyjny, udarowy lub wciskany. Od wielu lat stosowane są na rynku geotechnicznym jako posadowienie praktycznie każdego rodzaju obiektów budowlanych w zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Do największych zalet technologii można zaliczyć szybkość wykonania, pełną kontrolę jakości pogrążanych elementów, nawet w gruncie o krańcowo niskich parametrach wytrzymałościowych, możliwość instalowania elementów pod kątem. Projektanci cenią sobie technologię głównie z uwagi na zdolność przenoszenia sił poziomych i momentów zginających, niezależnie od warunków gruntowych.

Zalety

• szybkość wykonania,
• pełna kontrola jakości prefabrykowanych kolumn,
• możliwość instalacji elementów wzmocnienia pod kątem,
• możliwość określenia nośności bezpośrednio po instalacji na podstawie oporów wpędu.

Zastosowanie

Z uwagi na różnorodne zastosowania, pale fundamentowe mogą zostać zastosowane w celu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego nasypów drogowych, przyczółków mostowych czy płyt fundamentowych. Z uwagi na stosunkowo wysoki koszt, Menard Polska używa je głównie w celu bezpośredniego posadowienia obiektów na gruntach organicznych o wilgotności sięgającej kilkuset procent.

W takiej sytuacji pale prefabrykowane pełnią (z projektowego punktu widzenia) funkcję całkowicie sztywnych kolumn wzmacniających słabe podłoże (tzw. rigid inclusions). Stopień, rodzaj zbrojenia, parametry materiałów, przekroje i rozstawy dostosowujemy każdorazowo do specyfiki projektu. Optymalizację rozwiązania możemy osiągnąć także dzięki precyzyjnemu zaprojektowaniu warstwy transmisyjnej, którą mogą stanowić różne konstrukcje z gruntu zbrojonego, materiały mineralne stabilizowane chemicznie lub tradycyjne płyty żelbetowe.