Download PDF

Wdrożona w latach 90. technologia zagęszczania impulsywnego RIC jest uzupełnieniem w zakresie metod dynamicznego zagęszczania gruntu, która w ograniczony sposób wpływa na budowle w sąsiedztwie wykonywanych prac.

Opis

Zagęszczanie gruntu w technologii zagęszczania impulsywnego RIC wykonywane jest za pomocą hydraulicznego młota zamontowanego na koparce. Młot o masie od 5 do 12 ton, zrzucany jest swobodnie z wysokości około 1,2m na okrągłą stopę średnicy 1,5m. Powtarzane z częstotliwością od 40. do 60. na minutę uderzenia pogrążają stalową stopę, tworząc krater. System sterowania umieszczony w kabinie operatora pozwala na bieżące badanie zagęszczenia gruntu i ciągłej kontroli procesu zagęszczania, rejestrując parametry takie jak: głębokość krateru, wpęd stopy po każdym uderzeniu, liczba uderzeń. Może on być również wykorzystany do zmiany wysokości, z której zrzucany jest młot. Zagęszczenie gruntu w technologii RIC zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym wykonywane jest zagęszczenie dla różnych rozstawów i przy różnej ilości uderzeń. Następnie punktowo przeprowadza się badanie zagęszczenia gruntu i określa optymalny rozstaw siatki i ilość uderzeń na jeden punkt. Najczęściej przyjmuje się - w zależności od gruntów - od 10. do 40.

Zastosowanie

Technologia impulsywnego zagęszczania gruntów bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie do zagęszczenia żwirów i piasków. Może być również użyta na obszarach rekultywowanych, gdzie występują grunty antropogeniczne i nasypy niebudowlane.
Najczęściej technologia RIC wykorzystywana jest w budownictwie kubaturowym: pod płytami fundamentowymi/posadzkami hal przemysłowych i handlowych oraz pod ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami; w budownictwie infrastrukturalnym: przy budowie wszelkiego rodzaju dróg i autostrad, pod nasypami drogowymi i kolejowymi oraz często jako wzmocnienie podbudowy parkingów i płyt lotniskowych. Dużą zaletą zagęszczenia gruntu metodą RIC jest jej mobilność oraz stosunkowo niewielkie wymiary jednostki sprzętowej, które pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudnodostępnych (np. wewnątrz istniejącej konstrukcji hali magazynowej).

ric2 ric1

W zależności od rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz parametrów młota zasięg zagęszczenia gruntów sięga do 4,0 m głębokości.
Bezpieczna odległość robocza od istniejących budynków, dla której nie jest konieczny monitoring drgań, wynosi około 50 m. Generowany hałas jest wtedy mniejszy niż 90 dBA.

Poznaj Roller'a

Alternatywa dla wzmacniania podłoża przy mniejszych głębokościach